• Русский
  • В корзине 0 товаров
icon
Добро пожаловать, гость!
Смотрите также:

“PATRON RM” LTD  announces to the general public that software piracy – the unauthorized reproduction, copying, installation, use, distribution, offering for sale or selling, or otherwise making available of software – constitutes a violation of Intellectual Property laws of Armenia and negatively affects consumers, businesses, local IT industry and the country’s economy as a whole.
Therefore, 
“PATRON RM” LTD expresses its support to BSA’s antipiracy efforts to reduce software piracy in Armenia and promises to respect Intellectual Property Rights and make sure that also all its employees understand that software piracy constitutes a crime that undermines the integrity, efficiency and security of IT systems, and may result in considerable losses due to technological, legal and reputational risks involved.“

ԱՎԵԼՎԱԾ 1

«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ-ն հրապարակավ հայտարարում է, որ ծրագրային հենությունը-այն է չարտոնագրված ծրագրերի վերարտադրությունը,պատճենումը,տեղադրումը,օգտագործումը, տարածումը, վաճառքի  նպատակով առաջարկելը և վաճառելը կամ այլ կերպ մատչելի դարձնելը հանդիսանում է ՀՀ Մտավոր սեփականության օրենսդրության խախտում և բացասաբար է ազդում սպառողների, բիզնեսի, տեղեկատվական տեխնալոգիաների տեղական արդյունաբերության և երկրի տնտեսության վրա: 

Հետևաբար.

«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ-ն իր աջակցությունն է հայտնում Հայաստանում «Բի Էս ԷՅ»-ի  աշխատանքներին ծրագրային հենության դեմ պայքարում և հավաստում է հարգել մտավոր սեփականության իրավունքները, ինչպես նաև հաստատում, որ կազմակերպության բոլոր աշխատակիցները գիտակցում են, որ ծրագրային հենությունը քրեորեն հետապնդելի արարք է, ինչը վտանգում է ՏՏ ամբողջականության, արդյունավետության և անվտանգության համակարգերը, եւ կարող է հանգեցնել զգալի կորուստների, լինելով հետևանք  տեխնոլոգիական, իրավական եւ հեղինակության ռիսկերի: